Főoldal Tudnivalók a regisztrációról Regisztráció Regisztrált fesztiválok Minősítés Minősített fesztiválok Statisztika English

 


 
 
 
 
 
 
 
Minősítés Nyomtatóbarát verzió Ajánlás küldése

A minősítés célja

A minősítési rendszer
a magyar fesztiválkínálat minőségének a folyamatos javításához, gazdagításához, professzionálisabb válásához és versenyképességéhez kíván hozzájárulni. Ezen túlmenően a szakmai garancia és minőség-biztosítás szerepét is be kívánja tölteni. A minősített fesztivál cím elnyerése kedvezően hat a fesztiválok megítélésére a fenntartók, támogatók, valamint a közönség részéről. 
 
A minősítés kérése
A minősítés a regisztrációhoz hasonlóan önkéntes. Csak érvényes regisztrációval rendelkező fesztiválok kérhetik a minősítésüket. Azok a fesztiválok, amelyeknél a "Regisztrált fesztiválok" nyilvántartásban nem szerepel a "minősítésre javasolt" jelzet (vagyis a zászló szürke és nem színes), az MFSZ Titkárságától kérjenek tájékoztatást a programban való részvételről. Amennyiben regisztrált fesztiváljának a minősítését szeretné kérni, a fesztivál neve mellett szereplő ikonra kattintva töltse ki a minősítési kérelem című adatlapot. A minősítési költségtérítés befizetése után az MFSZ által delegált egy vagy két – ez a fesztivál nagyságától függ – minősítő meglátogatja a fesztivált. (A minősítők személyéről értesítést küldünk, a minősítők elvárható színvonalú szállását és a belépő jegyeket a minősítést kérelmező biztosítja.) Az értékelés szempontjait a jelen oldal aljáról elérheti.
A minősítés folyamata
Az értékeléseket a Magyar Fesztivál Szövetség által felkért és felkészített, a fesztiválok különféle vonatkozásaiban jártas szakemberek végzik, beleértve a helyszíni látogatásokat is. A minősítés szempontjai széles skálán helyezkednek el: lásd a lentről eiérhető értékelő kérdéssort. A minősítésben a helyszíni tapasztalatokon kívül szerep jut a honlapnak, marketing-doumentumoknak és a fesztivál zárása után kitöltendő minősítési adatlapnak is.
A minősítés eredménye
Ha a minősítés lezárul, annak tanulságait a minősítő megosztja a fesztivál szervezőivel. Ez a konzultáció történhet személyesen vagy írásban.
Az értékelés eredményének a fesztivál erősségeire összpontosító tömör szöveges összegzése felkerül jelen portál Minősített fesztiválok oldalára.
Kérhető prezentáció a szervező csapat illetve a fesztivál fenntartója számára. (Ennek költségeit külön kell megtéríteni.)
A minősítésről pályázatoknál, a közönség-kapcsolati és marketing munkában használható, jól kommunikálható, határozott időtartamra szóló minősítési tanúsítvány készül. A tanúsítványokat a Magyar Fesztivál Szövetség évente egyszer, ősszel adja át. 2017-től a korábbi több fokozatú besorolástól eltérően egységesen a minősített fesztivál cím él.
Ezen túlmenően, az MFSZ elnöksége minden év első ülésén nívódíjakat (Beke Pál nívódíj) oszt ki az előző év lezárt minősítései körében. A nívódíjas fesztiválok száma nem haladhatja meg a minősítések 20%-át. 
A minősítés érvényessége
A fesztiválok három évente kötelesek a minősítést megújítani. A közbenső időben, tehát a minősítés esztendeje utáni három megrendezés során használhatják a megszerzett címet. (Pl. az a 2016 nyári fesztivál, amely 2016. őszén kapta meg az oklevelét, használhatja a megszerzett címet 2017, 2018 és 2019 nyarán. Legközelebb 2019-ben kell kérnie az új megmérettetést, melynek eredményét a következő három évben: 2020-2022-ben élvezheti.)
 
A három év  vonatkozik a nem évente rendezett fesztiválokra is. Ha tehát a 2016. őszén átvett minősítési tanúsítvány után például 2018-ban és 2020-ban rendezik meg ismét a fesztivált, 2020-ban csak akkor használhatja a címet, ha 2018-ban ismét minősíttette magát.
 
A cím használata ugyanakkor feltételezi a mindenkori érvényes regisztrációt is. A regisztráció megújításának elmulasztása egyszersmind visszahat az esetlegesen megszerzett minősítésre is: csak érvényesen regisztrált fesztivált illet meg a minősítési cím használata. Lásd a Tudnivalók a regisztrációról oldalon írottakat.
 
A minősítési logók különböző formátumban Elekes Zoltántól kérhetőek, e-mail címe:szeged@fesztivalszovetseg.hu

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk a fesztivalszovetseg@fesztivalszovetseg.hu címen vagy a bal alsó sarokban a "Kapcsolat" címszó alatt szereplő telefonszámok egyikén.ÉRTÉKELŐ KÉRDÉSSOR A FESZTIVÁLOK MINŐSÍTÉSÉHEZ

Az MFSZ minősítő döntésében a legfontosabb szerepet a fesztivál dokumentációját áttanulmányozó és a megvalósulást a helyszínen szemrevételező, fesztiválonként egy, esetenként két minősítő értékelése tölti be. Az értékelő kérdéssor első változata 2009-ben született; az itt közölt változat tartalmazza a minősítések tapasztalatai során kiforrott módosításokat.

A minősítők a letölthető segédlet alapján fogalmazzák meg tömör szöveges értékelésüket, amiket a fesztiválszervezők kézhez kapnak. A pontszámok elsősorban a minősítésben döntők orientálását szolgálták, a fesztivál minősítése nem matematikai alapon történik.

1. Egyediség

Van-e a fesztiválnak önálló, karakteres, markáns koncepciója, más fesztiváloktól jól elkülöníthető, jól kitalált tematikája? Mennyire egyértelmű, hogy a rendezvény milyen művelődési, művészeti, szórakoztató, szakmai, gazdasági, turisztikai stb. célokat tűz maga elé; hogy mely körben, milyen hatást kíván elérni? Az évek során kikristályosodott koncepcióról van-e szó? Mennyire egységesen szolgálja a koncepciót a fesztivál eszközrendszere (nem pusztán a programja)?  

2. Programszerkezet

Mennyire illeszkedik a koncepcióhoz? A programok többsége szorosan kapcsolódik-e a fesztivál tematikájához? Vagy csak egy-kettő ilyen van, de a többség bármilyen fesztivál programjába beleférne?

Arányos és harmonikus-e a programszerkezet? Vannak-e strukturális aránytalanságok? A rendezvény időkerete és időrendje összhangban van-e a koncepcióval, és a programok mennyiségével?

A tárgyév programját kell figyelembe venni, elvonatkoztatva a korábbi évektől!

Gasztronómiai fesztiváloknál különösen fontos, hogy van-e kapcsolódás a rendezvény tematikája és a színpadi programok között? Pl. ha nemzetiségi ételről szól a fesztivál, jelen van-e a nemzetiségi kultúra a művészeti- szórakoztató programokban? Vagy ha valamilyen terményről, ételről (dió, káposzta, méz stb.) szól a fesztivál, találtak-e a művészeti, szórakoztató programokban is adekvát kötődéseket?

3. Előadók, közreműködők

Mennyire magas szakmai színvonalat képviselnek – illetve nyújtottak – a fellépők, a művészek, az amatőr csoportok, illetve bármilyen közreműködő, programot szolgáltató? Az előző év(ek) programjához mérten találhatóak-e más, új fellépők, vagy csak a bevett, „bevált” szereplőket vonultatják fel évről-évre? 

Milyen színvonalat képviselnek – illetve nyújtottak – a műsorvezetők, zsűritagok, művészeti vezetők, szakmai tanácsadók stb.? A szereplőket illetően érzékeny kérdés a viszonyítás. Kisebb hatókörű rendezvénytől nem várható el világsztár vagy sztárséf felléptetése. A közönség azonban mindenütt színvonalat vár el, beleértve az amatőr mustrákat is. Gasztronómiánál is nagyon fontos, hogy a zsűritag a világ és hazai versenyeken eredményt elértekből kerüljön ki, vagy gasztronómiai szakmai szervezet kiválósága, kitüntetettje legyen.

4. Kommunikáció

Milyen színvonalú az előzetes hírverés? Milyen a programfüzet, a szórólapok illetve a honlap megjelenés és tartalom szempontjából? Frissek-e a honlapon lévő információk, időben elérhetőek-e a rendezvény előtt? A programfüzetek jól eligazítanak-e a helyszínekről (pl. térképpel)? Hiteles és használható információt adnak-e a fesztivál koncepciójáról, előzményeiről, a programról, a közreműködőkről, vagy éppen csak felsorolják a műsorok címét, a fellépők nevét? Ad-e plusz információt a zsűriről, fellépőkről, bemutatja e környéket, a fesztivál alapját adó hagyományt, történelmi emléket? Milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elérje és időben tájékoztassa a célközönséget? Van e hívható információs szám, segítenek-e szállást, éttermet, parkolót találni?

Gasztronómiai fesztiváloknál ismertetnek-e  a tematikához kapcsolható hagyományokat, népszokásokat, recepteket, ételeket, séfek, zsűritagok életútját, személyükhöz vagy helyszínhez köthető érdekességeket?

5. Újító hajlam

A fesztivál mennyiben vállalja föl az útkeresést, kísérletezést az adott szakterületen, művészeti ágban, mennyire törekszik a fesztivál az új trendek, jelenségek, műfajok bemutatására, vannak-e a fesztiválra készített produkciók, ötletek, mennyire ad inspirációt a terület fejlődéséhez? Mennyiben újszerű, példamutató, kreatív a fesztivál szemlélete? (A fő hangsúly a tartalom újszerűségén van és csak másodsorban a fesztiválszervezési innovációkon!)

A gasztronómiai fesztiváloknál értékelni kell, ha a hagyományos ételek újszerű, korunknak megfelelő megjelenítésére, vagy új eljárások, technológiák hagyományos környezetben történő bemutatására is vállalkoznak. 

6. Nemzetközi jelenlét

Mennyire kapcsolódik be a fesztivál a nemzetközi vérkeringésbe? Hoz-e külföldi produkciókat, fellépőket, hozzásegíti-e a magyar közönséget és a szakmát a nemzetközi produkciók, szereplők megismeréséhez, illetve teremt-e lehetőséget a magyarok külföldi szerepléséhez, a nemzetközi életbe való bekapcsolódáshoz? Viszi-e jó hírét a magyar kultúrának külföldre? Nem csak a külföldi fellépő, hanem a szakmai vendégek, a nemzetközi zsűri, külföldi újságírók is számítanak. Lehet egy kifejezetten magyar seregszemlének is nemzetközi kapcsolódása!

Gasztronómiában értékként kell kezelni, ha a verseny, kiállítás, vagy bemutató keretében helyet kap a külföldi hasonló termék, étel, technológia, a tematikához kapcsolódó külföldi színpadi produkciót mutat be.

A határon túli magyar közreműködés értékelése a következő kérdéshez tartozik!

7. Nemzeti érték

Bemutat-e valamilyen egyedi, sajátos magyar alkotást, terméket, produkciót, és milyen színvonalon? Önmagában a népművészet, illetve a magyar tartalom nem indokol magas pontszámot, ehhez szükséges valamilyen plusz: a jellegzetesség és kiválóság kidomborítása. Mind a hazai, mind a külföldi látogató számára váljon még világosabbá a szóban forgó magyar kínálat sajátossága (egyben a versenyképessége) más nemzetek kínálatával összevetve. Fel tudja-e hívni a rendezvény a saját területén a figyelmet a magyar, nemzeti értékekre (paprika fesztiválon magyar paprika, bábfesztiválon magyar bábjáték)? (A határon túli vonatkozásokat is itt vegyük figyelembe!)

A gasztronómiában elengedhetetlen, hogy ez a szempont koncepciózusan jelen legyen, a szervezők a teljes magyar hagyományban gondolkodjanak. Ezt is lehet a versenyben, bemutatókon, kiállításban megjeleníteni.

8. Helyi beágyazottság

Mennyire vonták be a helyieket? (Helyi civil szervezeteket, önkénteseket, vállalkozókat, önkormányzatot stb.) A lakosság a magáénak érzi a fesztivált?

9. Helyszínek

Vannak-e különleges helyszínek, kihasználja-e a természeti és épített adottságokat, történelmi emlékeket? (Jellegzetes közterek, kastély, templom, kolostor, zsinagóga, vár, gyár, falumúzeum, pince, hombár, barlang, folyó, sziget, hidak, hajók, kiránduló helyek, dombok, völgyek stb.) Van-e tematikai összefüggés a fesztivál programja, tartalmi elemei és befogadó helyszínei között? Az adott helyszínekre szervezett programok válogatása tartalmilag, technikailag tudatos-e, vagy csak egy-egy esetleges megoldás sül el jól?

Sportcsarnok, művház, iskola, moziterem használata ne kapjon magas pontot, ha nem műemlék.

10. Szellemi kötődés

Bemutatja-e, kihasználja-e a település (térség) kulturális, történelmi hagyományait, szokásait, produktumait? (Híres emberek, helyi szokások, helytörténet, helyi termékek, helyi látványosság.)

Mennyire tükrözi a „miskolciságot”, „etyekiséget”, „göcsejiséget” stb.? Van-e, illetve mennyi a helyi kapcsolódás a programban és a fellépők körében? Az árusok a helyi jellegzetességeket hozzák, a helyi ételeket-italokat és egyéb termékeket kínálják a profilidegen termékek (pl. szappanok, ruhák, fakanalak stb.) helyett? Gasztronómiában különös jelentősége van annak, hogy ha egy helyi produktum áll a középpontban, akkor ne a minden rendezvényt ellepő kitelepülő vendéglátók áruljanak idegen ízű termékeket.

11. Településfejlesztés

Tudatosan és konkrétan részt vállal-e a fesztivál a település / térség értékállósága és vonzereje erősítésében? Tesz-e valamit az épített és természeti környezet megújítása vagy megőrzése érdekében? Nyer-e ilyen értelemben a település a fesztivállal? A fesztivál által a településre, városrészre irányuló figyelem segíti-e a terület fejlődését? (Műemlékek helyreállítása, terek, helyiségek közösségi térré alakítása, épületek felújítása, állagmegőrzése, sétány kialakítása, infrastruktúra fejlesztése, jótékonysági koncertek, egyéb pénzgyűjtési akciók, pályázatok a helyszínek megújítására, stb.)

Gasztronómiai értékeket, helyi termékeket bemutatja-e  vidékfejlesztési program illetve területi idegenforgalmi megjelenés keretében?

(A környezettudatosság, és ezen belül a fesztivál okozta környezeti állapot visszaállítása másik kérdés tárgya.)

12. Környező települések, tájak bevonása

Mennyire törekszik a fesztivál arra, hogy a látogatókat illetve a produkciókat kimozdítsa a környező településekre, nevezetességekhez, emlékhelyekhez? (Pl. vannak kihelyezett programjai, napközben, az „üres órákban” off-programként kirándulást, biciklitúrát stb. szervez.) Mennyiben segíti vendégei tájékozódását a környező települések szabadprogramos lehetőségeiről (nem saját, de jó párhuzamos programok, lehetőségek ismertetése.)? Mennyiben kooperál a környező településekkel a programok, föllépők kitelepülése, másodhasznosítása érdekében?

13. Társadalmi beilleszkedés, esélyteremtés

Gondol-e a hátrányos helyzetű rétegekre, az etnikai, vallási kisebbségekre, igyekszik-e számukra is lehetőséget biztosítani, akár versenyzőként, előadóként, akár közönségként? Pl. hajléktalant, fogyatékkal élőket foglalkoztat, jeltolmácsot alkalmaz, ingyen jegyet oszt nyugdíjasoknak, fiataloknak, nagycsaládosoknak, off- programokat szervez nekik, jótékonysági akciót, adományokat szervez, toleranciára nevel, produkciókat kivisz börtönökbe stb.

Az akadálymentesítés nem értékelendő külön, ez kötelező! Az ingyenes programok sem érnek többlet pontszámot!

14. Életminőség-programok

Mennyire teremt lehetőséget, off-programokat különböző területekről való tájékozódásban, felvilágosításban, nevelésben, informálásban? (Táplálkozás, szenvedélybetegségek, sportolás, egészségügyi problémák megelőzése, szűrések stb.)

A gasztronómiai programok esetében ez a pont nem lehet irreleváns!

15. Környezettudatosság

Mennyire „zöld” a fesztivál? Partnerségben vagy egymaga szervez-e ilyen akciókat? (Szelektív hulladékgyűjtés, lebomló csomagoló anyagok, szemét összeszedés ösztönzése, visszaparkosítás, energiatakarékos gépek használata, veszélyes anyagok kerülése, teleautó akció, kerékpárkölcsönzés, újrahasznosítási bemutatók stb.)

A gasztronómiai fesztiváloknál külön figyelmet kell szentelni a romló/bomló ételmaradékokra, melléktermékekre, azok kezelésére, ill. energiatakarékos gépek használatára!

16. Közönség képzése

Folyik-e a fesztivál tartalmához kapcsolódó művészeti, gasztronómiai, népművészeti stb. ismeretterjesztés, foglalkoztatás? (Pl. előadások, bemutatók, közönségtalálkozók, beszélgetések új művészeti irányokról, helytörténetről, népviseletről, tánctörténetről, hangszerekről, ételkészítési módokról, étkezési szokásokról, terítés / asztal kultúra, stb.)

(Az egészséges táplálkozás kérdéskör nem itt értékelendő, hanem az életminőségnél)

17. Szakmai találkozók

A szakmai programok mennyire kapcsolódnak a koncepcióhoz? Segítik-e szakmai programok az adott szakterület fejlődését, információcseréjét, a művészi munkát? Milyen új eljárások, trendek kapnak teret a szakmának szóló tanácskozás, bemutató keretében? Segíti-e az adott hagyomány szélesebb körben történő felhasználását, megjelenését?

18. Hangulat

Mennyire hatotta át a közönséget az alkalom kivételessége? Érezhető volt-e fesztivál hangulat? Kisugárzott-e a fesztivál környékére? A fesztivál kínált-e közös élményeket? Van-e „fesztiválklub”, „fesztiválkocsma”, közösségi tér vagy ehhez hasonló? Magának a fesztiválnak van-e sajátos légköre, vagy csak az egyes programok határozzák meg a hangulatot? Vannak-e csak erre a fesztiválra jellemző hangulati elemek? (Ha "elcsípte" a közönség véleményét, azt is vegye figyelembe!)

Ételkészítő, főző versenyeknél kialakul-e a résztvevők, csapatok közötti baráti, közösségi hangulat?

19. Szolgáltatások

Milyen a fesztiválon a közönség kiszolgálása? Megfelelő-e a településen belüli elhelyezés, illetve a fesztivál belső térszerkezete? Megközelíthetőség, parkolás? Van-e elég és megfelelő színvonalú wc? Van-e orvosi ügyelet, biztonsági szolgálat? Tiszta, rendezett-e a helyszín, működik-e a szemétkezelés, takarítás? Színvonalas körülmények között lehet-e étkezni, italt fogyasztani?

20. Helyszíni tájékoztatás

Van-e –elegendő, idegen nyelven is elérhető információ (térképek, eligazító és megállító táblák) a helyszínen a különböző eseményekről, illetve azok hollétéről? Elérhetők, láthatók a rendezők, eligazítók? Milyen a kisegítő személyzet? Van-e segítőkészség, problémamegoldó képesség a közönséggel kapcsolatot tartó munkatársak részéről? Mennyire érződik a gondoskodás, vendégszeretet, szíves látás a rendezők, kiszolgálók részéről? Gasztronómiában: hogyan tájékoztatják a versenyzőket, ha vannak, miként jelölik az egyes csapatok helyét? (Az előzetes illetve távolsági tájékoztatás és kommunikáció: honlap, plakátok stb. értékelése másik kérdéshez tartozik!)

21. Technikai adottságok

Milyen színvonalú a hang- és fénytechnika, az akusztika, biztosított-e a folyamatos áramfelvétel, megfelelő-e a színpad magassága, mérete, láthatósága, megfelelő-e a nézőtér, a székek mennyisége, minősége? Jó vagy elfogadható körülmények szolgálják-e a fellépőket, közreműködőket? Megfelelőek-e a balesetvédelmi intézkedések (korlátok, lezárások, autós és gyalogos forgalom kezelése)? Hogyan reagáltak a felmerülő technikai problémákra, vis major helyzetekre a szervezők?

Gasztronómiában: milyen a versenyhelyszínek, munkahelyek, bemutatók előkészítettsége, a versenyzők, közreműködők kiszolgálása a szervezők részéről?

22. Tervszerűség, megbízhatóság

Minden úgy volt, ahogy azt a programfüzet ígérte? Volt-e programváltozás, vagy csúszás? Maradtak-e el, és ha igen, a meghirdetetthez képest milyen arányban programok? Összességében a szervezők mennyire tudták teljesíteni a műsorban előzetesen meghirdetett vállalásaikat?

 


 
 

 


Kapcsolat Impresszum Adatvédelem Copyright © 2008 MMIKL